కంటెంట్కు దాటవేయి

స్టంబుల్ గైస్ 2022ని ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి

వాస్తవం సంస్థాపిస్తోంది పొరపాట్లు చేయు అబ్బాయిలు 2022 es importante para quienes gustan de este género, en especial porque para tener una buena instalación se deben tener algunas características al respecto en cuenta.

Por esta razón es que a continuación te contaremos como instalar stumble guys 2022 de manera adecuada paso a paso.

స్టంబుల్ గైస్ 2022ని ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి

Para poder instalar stumble guys 2022, los jugadores de este titulo deberán realizar el siguiente procedimiento puntual al pie de la letra:

Instalar stumble guys en móvil

  1. మీ మొబైల్ పరికరం యొక్క అధికారిక స్టోర్‌ని నమోదు చేయండి.
  2. Una vez allí busca el juego ‘stumble guys’
  3. Una vez lo halles da clic en la opción de ‘instalar’ que aparece allí y espera que este termine el proceso.
  4. Podrás ver el icono de acceso directo en tu menú o carpeta de juegos y listo.

Instalar stumble guys en pc

  1. విశ్వసనీయ వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లండి.
  2. Descarga un emulador de Android (bluestacks, gameloop u otro).
  3. Una vez descargado e instalado este, busca en ellos el juego de stumble guys e instálalo como si fuera un dispositivo móvil y listo.

Recuerda que para cualquiera de los dos procesos es importante que verifiques los requisitos que el juego o los emuladores solicitan para correr correctamente.

స్టంబుల్ గైస్ 2022ని ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి