కంటెంట్కు దాటవేయి

పొరపాట్లు చేసే అబ్బాయిలలో పేరును ఎలా రంగు వేయాలి

శక్తి యొక్క వాస్తవం poner de colores el nombre en పొరపాట్లు చేయు అబ్బాయిలు, es una alternativa supremamente importante para muchos jugadores.

En especial para aquellos que por alguna razón desean personalizar sus cuentas de juego y tener una innovación en ellas.

Por esta razón es que a continuación te contaremos como puedes poner colores en tu nombre de stumble guys de forma adecuada paso a paso.

పొరపాట్లు చేసే అబ్బాయిలలో పేరును ఎలా రంగు వేయాలి

Para poder poner un nombre de color dentro de stumble guys, los jugadores de este titulo deberán realizar el siguiente procedimiento puntual al pie de la letra:

  1. మీరు సాధారణంగా రోజూ చేసే విధంగా ఓపెన్ స్టంబుల్ అబ్బాయిలు.
  2. మీ గేమ్ ఖాతాకు సైన్ ఇన్ చేయండి.
  3. ప్రధాన స్క్రీన్‌లో, మీ స్క్రీన్ ఎగువ ఎడమ వైపున ఉన్న మీ వినియోగదారుని ఎంచుకోండి.
  4. అప్పుడు మీరు మీ స్క్రీన్ కుడి ఎగువ మూలలో ఉన్న పెన్సిల్ చిహ్నంపై క్లిక్ చేయాలి.
  5. Una vez allí en la pestaña emergente, debes escribir el siguiente código: <color=(nombre del color que quieres colocar en inglés)> seguido de tu nuevo nombre de usuario, es decir por ejemplo: <color=red> Luis
  6. మార్పు సరిగ్గా జరగడానికి 'సేవ్' బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి.

Una vez lo hagas podrás ver tu nuevo nombre del color que deseabas.

పొరపాట్లు చేసే అబ్బాయిలలో పేరును ఎలా రంగు వేయాలి