រំលងទៅមាតិកា

វិធីកម្ចាត់ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងរឿងព្រេងចល័ត

អំណាច យក lag នៅក្នុង រឿងព្រេងចល័ត វាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អ និងជាជម្រើសនៅក្នុងហ្គេមដែលនឹងការពារយើងពីកំហុសនៅក្នុងវា ដែលរំខានដល់វឌ្ឍនភាព និងការកម្សាន្តរបស់យើង។

វាគឺសម្រាប់ហេតុផលនេះដែលខាងក្រោមនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលអ្នកអាចលុបភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងរឿងព្រេងចល័តឱ្យបានត្រឹមត្រូវមួយជំហានម្តង ៗ ។

វិធីកម្ចាត់ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងរឿងព្រេងចល័ត

ដើម្បីលុបភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងរឿងព្រេងចល័ត អ្នកលេងនៃចំណងជើងនេះត្រូវធ្វើការណែនាំជាក់លាក់ណាមួយខាងក្រោម៖

  • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញរបស់អ្នក៖ នៅក្នុងការកំណត់ហ្គេម អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញអ៊ីនធឺណេតរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ប្រសើរជាងមុននៅក្នុងចំណងជើងដែលបាននិយាយ។
  • កែលម្អល្បឿន៖ ជម្រើសនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការកំណត់ហ្គេម នៅក្នុងផ្នែករបៀបលឿន ការកែលម្អបណ្តាញ។
  • ការភ្ជាប់ Wi-Fi៖ ទោះបីជាវាហាក់ដូចជាឡូជីខលក៏ដោយ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលថាអ្នកមានការតភ្ជាប់បណ្តាញថេរ និងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យហ្គេមដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
  • បិទកម្មវិធី៖ កម្មវិធីដែលបើកក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍របស់អ្នកដំណើរការបានត្រឹមត្រូវទេ ដូច្នេះយើងណែនាំអ្នកឱ្យបិទពួកវា។
  • ចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកឡើងវិញ៖ ចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកឡើងវិញ មុនពេលចាប់ផ្តើមហ្គេម ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានដំណើរការកាន់តែប្រសើរពីហ្គេម។
  • កាត់បន្ថយក្រាហ្វិកហ្គេមពីការកំណត់ហ្គេម។
  • ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្នកមានហ្គេមជំនាន់ចុងក្រោយ និងទាន់សម័យបំផុត។
  • ក្នុងចំណោមអ្នកដទៃទៀត
វិធីកម្ចាត់ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងរឿងព្រេងចល័ត