រំលងទៅមាតិកា

របៀបទទួលបានបន្ទប់ដោយមិនគិតថ្លៃ

ទទួលបានបន្ទប់ដោយឥតគិតថ្លៃ ភ្លើងដោយឥតគិតថ្លៃ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អដែលអ្នកលេងភាគច្រើនចង់បង្កើត។

ដូច្នេះខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលអ្នកអាចបង្កើតបន្ទប់ប្រភេទនេះដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងភ្លើងដោយមិនគិតថ្លៃតាមវិធីសាមញ្ញមួយ។

របៀបទទួលបានបន្ទប់ដោយមិនគិតថ្លៃ

ដើម្បីទទួលបានបន្ទប់ដោយមិនគិតថ្លៃ អ្នកលេងត្រូវតែព្យាយាមយកសន្លឹកបៀក្នុងបន្ទប់ដោយមិនគិតថ្លៃ។

នេះត្រូវបានទទួលដោយនីតិវិធីពេលវេលាដូចខាងក្រោមៈ

  1. ចូលទៅកាន់គណនី free fire របស់អ្នក។
  2. ចូលរួមក្រុមនៅក្នុងហ្គេម។
  3. រង់ចាំការប្រកួតត្រកូលនឹងបង្ហាញ។
  4. ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ ដើម្បីអាចឈ្នះផ្លាកសញ្ញា និងបំពេញទ្រូងត្រកូល។
  5. នៅពេលអ្នកបំពេញទ្រូងត្រកូល អ្នកនឹងទទួលបានកាតបន្ទប់។

ប្រភេទនៃធាតុទាំងនេះត្រូវផ្លាស់ប្តូរនៅពេលក្រោយនៅពេលបង្កើតបន្ទប់នៅក្នុងភ្លើងដោយឥតគិតថ្លៃ។

តើបន្ទប់ទំនេរសម្រាប់ភ្លើងមានអ្វីខ្លះ

បន្ទប់ឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងភ្លើងឥតគិតថ្លៃគឺជាកន្លែងដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងបញ្ចូលចំណងជើងនេះដើម្បីលេងជាមួយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារ។

នេះតាមរយៈបន្ទប់ឯកជនដែលមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាក់លាក់ និងខុសពីបន្ទប់ដែលអាចនាំមកនូវការប្រយុទ្ធធម្មតានៃហ្គេម។

របៀបទទួលបានបន្ទប់ដោយមិនគិតថ្លៃ