រំលងទៅមាតិកា

ទទួល Agnidus Agate | ផលប៉ះពាល់ Genshin

Agnidus Agate គឺជាត្បូងដ៏អាថ៌កំបាំងបំផុតមួយនៅទីនោះ។ មគ្គុទេសក៍ខ្លីនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីអត្ថប្រយោជន៍និងផ្លូវដែលអ្នកត្រូវដើរដើម្បីរករបស់ដ៏មានតម្លៃនេះ វត្ថុផលប៉ះពាល់ Genshin ។

សម្ភារៈផលប៉ះពាល់ Genshin គឺជាកន្លែងទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយនៃហ្គេម។ ពីសាមញ្ញបំផុតទៅអស្ចារ្យបំផុត ពួកវាទាំងអស់ដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសក្ដានុពលនៃហ្គេម។

ក្នុងចំណោមវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះគឺជាត្បូង agate agnidus ដ៏អស្ចារ្យ។ វាមានកំរិតកម្រមាន ៥. វាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការឡើងចុះនៃតួអង្គអាំប៊ឺរបេនណេតឌីលុកខេលីស៊ាងលីងស៊ីនយ៉ានហ៊ូតៅយ៉ានហ្វី។

ទទួល Agnidus Agate | ផលប៉ះពាល់ Genshin

ទទួលបាន agnidus agate នៅក្នុង Genshin Impact

ទទួលបាន agnidus agate ដោយយកឈ្នះ Pyro Regisvine កម្រិត ៧៥+

ទទួលបាន agnidus agate ដោយយកឈ្នះ Wolf of the North កម្រិត ៧៥+

សិប្បកម្ម agnidus agate ពី 3x បំណែកនៃ agate agnidus ។

ទីតាំង Agnidus agate នៅ Genshin Impact

ស្វែងរក agnidus agate ដែលជាកន្លែងដែល Pyro Regisvine និងចចកខាងជើងរស់នៅក្នុងជ្រលង Tianqiu និង Wolvendom រៀងៗខ្លួន។

ទទួល Agnidus Agate | ផលប៉ះពាល់ Genshin
ទទួល Agnidus Agate | ផលប៉ះពាល់ Genshin