រំលងទៅមាតិកា

របៀបមានកាក់ និងត្បូងគ្មានកំណត់នៅក្នុង Clash Royale

អំណាច។ មានកាក់ និងត្បូងគ្មានកំណត់នៅក្នុង ការប៉ះទង្គិចនៃរាជវង្ស វា​គឺ​ជា​ជម្រើស​ដ៏​ល្អ​មួយ​ដែល​កីឡាករ​នៃ​ពាន​រង្វាន់​នេះ​មាន។

នេះគឺដោយសារតែពួកគេគឺជាធនធានដ៏សំខាន់បំផុតពីរនៅក្នុងហ្គេម ដែលត្រូវបានទទួលសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃធាតុនៅក្នុងហ្គេម។

របៀបមានកាក់ និងត្បូងគ្មានកំណត់នៅក្នុង Clash Royale

បច្ចុប្បន្ននេះមានវេទិកា ទំព័រ និងកម្មវិធីជាច្រើនដែលជាធម្មតាសន្យាថាជាកាក់ និងត្បូងគ្មានកំណត់សម្រាប់ចំណងជើងជាក់លាក់នេះ។

ដែលភាគច្រើនជាការក្លែងបន្លំ និងអាចបង្កើតប្រភេទនៃការបោកប្រាស់ និងប្លន់ដល់អ្នកលេង។

បន្ថែមពីលើការអាចបណ្តាលឱ្យមានការហាមឃាត់បណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍លើគណនីរបស់អ្នក ឬបណ្តាលឱ្យមានការទាញយកឯកសារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅក្នុងឧបករណ៍របស់យើង។

វិធីផ្សេងទៀតដើម្បីមានកាក់ និងត្បូង

នៅក្នុងចំណងជើងនេះ មានជម្រើសជាច្រើននៃគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីអាចទទួលបានត្បូងនៅក្នុងហ្គេម ដែលជាទូទៅបំផុតនៃចំណងជើងនេះគឺ៖

 • ដោយបើកទ្រូងនៅក្នុងហ្គេម។
 • ចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង ការប្រកួត និងសង្គ្រាម។
 • ធ្វើអំណោយដល់មិត្តភក្តិនៅក្នុងហ្គេម។
 • ធ្វើការចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងហ្គេម។
 • កម្រិតឡើង ឬសង្វៀនក្នុងចំណងជើងនេះ។
 • ក្នុងចំណោមអ្នកដទៃទៀត

តើកាក់ និងត្បូងគ្មានដែនកំណត់សម្រាប់ Clash Royale មានអ្វីខ្លះ?

ធនធានទាំងនេះនៅក្នុង Clash Royale អាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជម្រើសជាច្រើននៅក្នុងហ្គេម ដែលក្នុងនោះមាន៖

 • កែលម្អកាតហ្គេម។
 • ទិញកាតនៅក្នុងហ្គេម។
 • ទទួលបានត្បូង។
 • ទទួលបានកាក់,
 • ទិញប្រតិកម្មគ្រប់ប្រភេទ។
 • បញ្ចូលបញ្ហាប្រឈម។
 • ក្នុងចំណោមអ្នកដទៃ។
របៀបមានកាក់ និងត្បូងគ្មានកំណត់នៅក្នុង Clash Royale