រំលងទៅមាតិកា

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានត្បូងដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើបុរសជំពប់ដួល

យកត្បូងដោយឥតគិតថ្លៃនៅ បុរសជំពប់ដួល វាគឺជាជម្រើសដ៏ទាក់ទាញបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៃចំណងជើងនេះ។

ដូច្នេះខាងក្រោមយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលអ្នកអាចទទួលបានត្បូងដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ចំណងជើងនេះដោយគ្មានបញ្ហាច្រើន។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានត្បូងដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើបុរសជំពប់ដួល

ដើម្បីទទួលបានត្បូងដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងបុរសជំពប់ដួល អ្នកប្រើប្រាស់នៃចំណងជើងនេះត្រូវតែគិតគូរពីជម្រើសខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានធនធាននេះ៖

 1. ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងហ្គេមដោយបញ្ចូលវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
 2. ការទិញសមរភូមិឬទទួលបានរង្វាន់ឥតគិតថ្លៃ។
 3. មើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបដានៅក្នុងហ្គេម។
 4. មើលវីដេអូដែលលេចឡើងភ្លាមៗនៅពេលអ្នកឈ្នះហ្គេមនៅក្នុងហ្គេម។
 5. ចូលរួមក្នុងការប្រកួតដើម្បីទទួលបានត្បូង។
 6. ក្នុងចំណោមអ្នកដទៃទៀត

អ្វីដែលជាត្បូងសម្រាប់បុរសជំពប់ដួល

ត្បូងនៅក្នុងបុរសជំពប់ដួលគឺជារូបិយប័ណ្ណសំខាន់នៃចំណងជើងនេះ ដែលអ្នកលេងអាចទិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងហាងដូចជា៖

 • ថ្លៃជាង
 • ស្បែក
 • ធាតុបន្ថែម និងពិសេស
 • ផែនទី
 • អាវុធ
 • គ្រឿងបន្លាស់
 • ក្នុងចំណោមអ្នកដទៃ

នេះគឺជាធនធានដែលជាទូទៅត្រូវតែទទួលបានតាមរយៈប្រាក់ពិតប្រាកដ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងហ្គេម ដូច្នេះសារៈសំខាន់នៃត្បូងឥតគិតថ្លៃ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានត្បូងដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើបុរសជំពប់ដួល