រំលងទៅមាតិកា

វិធីជៀសវាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបុរសជំពប់ដួល

អំណាច ជៀសវាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ បុរសជំពប់ដួល គឺជាជម្រើសមួយដែលអ្នកលេងភាគច្រើនចង់ដឹងអំពី។

នេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីអាចលុបចោលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏រំខាននេះ ដែលហ្គេមមិនស្នើសុំឱ្យឃើញជាថ្នូរនឹងរង្វាន់នៅក្នុងកង់សំណាងរបស់ហ្គេម។

វិធីដើម្បីឱ្យមានស្បែក ត្បូង និងថូខឹនដោយឥតគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាគច្រើនវាពិតជារំខានណាស់។

វាគឺសម្រាប់ហេតុផលនេះ ដែលខាងក្រោមនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកថាតើមានវិធីណាមួយដើម្បីជៀសវាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបុរសជំពប់ដួល និងរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើវាបានតាមវិធីមួយជំហានម្តងៗ។

វិធីជៀសវាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបុរសជំពប់ដួល

ដើម្បីជៀសវាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់បុរសដែលជំពប់ដួល អ្នកលេងនៃចំណងជើងនេះត្រូវតែអនុវត្តនីតិវិធីជាក់លាក់ខាងក្រោមចំពោះលិខិតនេះ៖

  1. ពីឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យារបស់អ្នក បើកហាងផ្លូវការ។
  2. នៅក្នុងវារកមើលកម្មវិធី 'blokada slim'
  3. ទាញយកកម្មវិធីនេះ ហើយដំឡើងវា។
  4. នៅពេលអ្នកធ្វើរួច បើកវា ហើយបើកវាឱ្យដំណើរការ។
  5. រួចរាល់ហើយ កម្មវិធីនេះនឹងរារាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលអាចបង្ហាញនៅក្នុងហ្គេម ហើយវាអាចរំខានខ្លាំង។

ហេតុអ្វីបានជាមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើបុរសជំពប់ដួល

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់បុរសជំពប់ដួលគឺជាទម្រង់នៃការទូទាត់ ដូច្នេះដើម្បីនិយាយនៅក្នុងហ្គេមសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នៃចំណងជើងនេះ ដោយឃើញទាំងនេះ អ្នកលេងនឹងអាចទទួលបានពីស្បែកគ្រប់ប្រភេទ រហូតដល់ធនធាននៅក្នុងហ្គេម។

ល្អបំផុត ទាំងនេះគឺឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង។

វិធីជៀសវាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបុរសជំពប់ដួល