រំលងទៅមាតិកា

ការណែនាំអំពីសាលប្រជុំរបស់ព្រះរាជាណាចក្រ

ការកើនឡើងនៃនគរ គឺជាហ្គេមនៃយុទ្ធសាស្ត្រ និងការសញ្ជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរចនាប័ទ្មនៃយុគសម័យបុរាណនៃអាណាចក្រ ហើយជាមួយនឹងធាតុផ្សំនៃ Clash of Clans ដែលជាចំណងជើងដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតជាមួយនឹងប្រធានបទនៃការសញ្ជ័យ។ ស្វែងយល់នៅទីនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីអគារដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងហ្គេមនេះ សាលាក្រុង ជាមួយនឹងការណែនាំខ្លីៗនេះទៅកាន់ Itruco ។

ការណែនាំអំពីសាលប្រជុំរបស់ព្រះរាជាណាចក្រ

សាលាក្រុងនៅ Rise of Kingdoms គឺជាអគារមួយដែលគ្រប់កិច្ចការនៃទីក្រុងរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាអគារដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងហ្គេម។

រឿងដំបូងដែលអ្នកគួរធ្វើនៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមលេង Rise of Kingdoms គឺត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីដំឡើងកម្រិតសាលាក្រុង ហើយចាប់ផ្តើមកម្រិតវាឡើងចាប់តាំងពីកម្រិតដែលវាមានអាស្រ័យលើសេដ្ឋកិច្ច និងកម្រិតនៃអគារទាំងអស់ដែលអ្នកមាន។ សូម្បីតែទំហំនៃកងទ័ពរបស់អ្នក។

ម៉្យាងវិញទៀត មានតម្រូវការអប្បបរមាក្នុងការបង្កើនសាលាក្រុង ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតគឺការមិនអើពើនឹងតម្រូវការទាំងនេះ ហើយជាជាងចាប់ផ្តើមដំឡើងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ឱ្យដល់កម្រិតអតិបរមាដែលអាចឱ្យអ្នកអាចទៅកម្រិតបន្ទាប់ក្នុងស្ថានភាពមានតុល្យភាព និងមិន កម្រិតរង ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអ្នកដែលមានកម្រិតសាលាក្រុងដូចគ្នារបស់អ្នក។